Biospeleologija

Biospeleologija je znanstvena grana koja proučava podzemna staništa, organizme koji ih nastanjuju i njihove međusobne odnose. Naziv te znanstvene grane potječe od triju riječi grčkoga porijekla:

BIOS + SPELEOS + LOGOS = život + šupljina + znanost

Biospeleologija je sintetska znanost koja u sebi sjedinjuje u prvom redu dvije osnovne znanstvene discipline: biologiju i speleologiju. Stoga je biospeleologu pri istraživanju potrebno poznavanje osnova geomorfologije, tektonike, hidrologije i drugih obilježja podzemnoga prostora; njegovih klimatskih čimbenika, kao i ekologije, taksonomije, fiziologije i etologije podzemnih organizama. Prilikom terenskog istraživanja biospeleolog primjenjuje speleološke, pa i alpinističke i ronilačke tehnike koje mu omogućuju savladavanje podzemnih prostora, katkad impresivnih dimenzija, kakve su jame duboke gotovo 1500 metara, desetke kilometara dugačke špilje i vodom ili morem preplavljeni kanali.

Također je potrebno je vrlo dobro poznavanje metoda za uzorkovanje živih organizama, sedimenata, detritusa i vode, zatim izmjere klimatskih parametara, kao što su temperatura, vlažnost zraka, strujanje zraka i drugo. Prilikom istraživanja podzemne životinje, koje su uglavnom malih dimenzija, se fotografiraju i snimaju posebnom opremom, objektivima i rasvjetom. Prema tome, jedan je od preduvjeta uspješnog istraživanja biologije podzemlja upravo interdisciplinarnost.

Literatura: Gottstein Matočec, S., Ozimec, R., Jalžić, B., Kerovec, M. & Bakran-Petricioli, T., 2002: Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske, Zagreb, p. 1-82.