Novosti

Edukativna predavanja po školama u sklopu projekta "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije"

27.10.2009.

Održana su edukativna predavanja po osnovnim i srednjim školama u sklopu projekta "Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije", financiranog od EU. Predavanja su se sastojala od kraće Power Point prezentacije te edukativnog filma snimljenog kroz projekt. Održana su u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin; Prvoj osnovnoj školi Ogulin i Područnoj školi Zagorje; Osnovnoj školi Josipdol i Područnoj školi Tounj; Osnovnoj školi Žakanje i Područnoj školi Kamanje; Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin i Gimnaziji "Bernardina Frankopana" u Ogulinu. Predavanje je također održano i u sklopu Stručnog skupa biologije osnovnih škola Karlovačke županije. Na Ogulinskom području 974 učenika je prisustvovalo predavanju a na području Kamanja 131 učenik i njihovi profesori.

 

 

 

"Ova web stranica je proizvedena uz pomoć Europske unije. Sadržaj iste isključiva je odgovornost Hrvatskog biospeleološkog društva i ni u kojem slučaju se ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije."