Novosti

Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune održati će se u Ogulinu od 30-31. siječnja 2010.

10.12.2009.

Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune (s međunarodnim sudjelovanjem) u organizaciji HBSD-a, SO PDS Velebit, SK Samobor i SO HPD Željezničar održati će se u Ogulinu u 30. - 31. siječnja 2010.
Na seminaru će se obrađivati teme o stupnju zaštite krškog reljefa i speleoloških objekata. Na primjerima iz Hrvatske i susjednih država govorit će se o ulozi speleologa i speleoloških udruga u takvoj zaštiti, aspektima zaštite s geološkog, hidrogeološkog, geomorfološkog, biološkog i gospodarskog stajališta. Osim speleologa na Seminar će biti pozvani i stručnjaci iz nadležnih institucija koje se bave zaštitom prirode da održe predavanja, predstave svoje programe interesantne speleolozima i sudjeluju u raspravama.

Teme seminara:

  • Provedba zaštite špilja.
  • Aktualni projekti istraživanja podzemne faune.
  • Speleološka istraživanja ugroženih špilja.
  • Uloga speleoloških istraživanja u zaštiti špilja.
  • Zakon o zaštiti prirode i njegova provedba.
  • peleološka i biospeleološka istraživanja u okvirima Nature 2000 i Nacionalne ekološke mreže.
  • Speleološki i biospeleološki katastar.


Više informacija o stručnom seminaru možete pronaći na službenoj stranici skupa