Novosti

Održan Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune u Ogulinu 30. i 31. siječnja 2010.

08.02.2010.

U Ogulinu je 30.-31. siječnja 2010. održan "Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune" na kojem je sudjelovalo 138 speleologa i drugih stručnjaka iz institucija s područja zaštite prirode, istraživanja i zaštite speleoloških objekata i podzemne faune iz Hrvatske i susjednih država.

Špilje i jame kojih u Hrvatskoj, prema podacima speleoloških udruga koje ih sustavno i stručno istražuju, ima više od 9000. Bitne su radi izuzetnih prirodnih geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških, arheoloških, turističkih i ostalih vrijednosti te u svijetu već nadaleko poznate endemne faune. Istraživanja koja provode speleolozi i biospeleolozi bitna su radi planiranja i provođenja zaštite navedenih prirodnih vrijednosti, ali i zbog uvida u stanje osjetljivih podzemnih ekosustava,te kakvoću i količinu vode u podzemlju koja predstavlja strateški resurs Hrvatske.

Na skupu je prezentirano četrdesetak tema o različitim aspektima prirodnih vrijednosti špilja s naglaskom na njihovu zaštitu. Istaknuta je važnost suradnje speleologa s javnim i državnim ustanovama te uloga speleoloških i biospeleoloških istraživanja u provedbi projekata zaštite koji su vezani uz ulazak Hrvatske u EU, posebice ekološke mreže EU "Natura 2000". Kroz prezentirane radove istaknut je niz primjera ugroženih speleoloških pojava u Hrvatskoj.

Zaključeno je da postoji kvalitetna i višegodišnja suradnja između niza JU za upravljanje zaštićenim područjima i speleoloških udruga. Na okruglom stolu je ustanovljeno da je u jednom manjem dijelu JU potrebno bolje razumijevanje speleološke djelatnosti te bolje informiranje i komunikacija između Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, JU i speleologa. Speleolozi će nastaviti u smjeru razvijanja još bolje suradnje i komunikacije, posebice daljnjom organizacijom zajedničkih stručnih skupova poput ovog u Ogulinu.

Na skupu je predstavljen zbornik Stručnog seminara o izradi i vrednovanju speleoloških nacrta koji je održan 2009. godine u Samoboru.

Zbornik sažetaka iz Ogulina

Više informacija o stručnom seminaru možete pronaći na službenoj stranici skupa