Novosti

Opisane četiri nove vrste kornjaša iz špilja s Sniježnice iznad Dubrovnika te s otoka Mljeta i Brača.

22.02.2010.

U časopisu Natura Croatica Vol.18. No. 2. iz 2009. godine objavljena su tri izvorna znanstvena rada u kojima su opisane 4 nove vrste špiljskih kornjaša (Coleoptera). Dvije nove vrste opisane su s otoka Mljeta: Euconnus longipedes iz špilje Galičnjak i Scydmoraphes speluncarius iz jame Male ponte. S otoka Brača opisana je vrsta Tychobythinus lukici iz Činjadra špilje. Iz Glogove jame na Sniježnici iznad Dubrovnika opisana je vrsta Minosaphaenops croaticus. Opisane vrste pronađene su do sada samo u tipskim lokalitetima ili u svega nekoliko speleoloških objekata te predstavljaju nove endeme hrvatskih špilja.

Pogledajte sažetke radova ili skinite puni tekst radova u PDF-u.

Endogejski i špiljski Coleoptera Balkana. VIII. Dvije nove špiljske vrste Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) s otoka Mljeta, Hrvatska P. Hlavač & B. Jalžić

Sažetak
Dvije nove špiljske vrste iz skupine Scydmaeninae, Euconnus (Tetramelus) longipedes n. sp. i Scydmoraphes speluncarius n. sp. opisane su s otoka Mljeta, Hrvatska. Raspravlja se o svim nalazima roda Scydmoraphes poznatim s obale Jadrana. Scydmoraphes leptocerus (Reitter, 1883) je zabilježen prvi puta za Crnu Goru.

Endogejski i špiljski Coleoptera Balkana. IX. Bilješke o rodu Tychobythinus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) s jadranske obale s opisom nove vrste P. Hlavač & B. Jalžić

Sažetak
U radu se opisuje nova špiljska vrsta tribusa Bythinini s otoka Brača, Tychobythinus lukici, usko srodna s vrstom T. neumanni. Raspravlja se i daje pregled svih predstavnika roda Tychobythinus u Hrvatskoj.

Minosaphaenops croaticus, nova vrsta špiljskog trehina iz Hrvatske, s opisom mužjaka vrste Derossiella nonveilleri Quéinnec (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) R. Lohaj & B. Jalžić

Sažetak
U radu se opisuje Minosaphaenops croaticus sp. nov. iz Glogove jame (Sniježnica, jugoistočna Hrvatska), druga poznata vrsta tog roda, uz ilustracije i usporedbu s vrstom istog roda, Minosaphaenops ollivieri Quéinnec, 2008. Ovu novu vrstu karakteriziraju šire pokrilje i glava, manje tijelo te oblik edeagusa. Daju se također podaci o rasprostranjenosti i ekologiji ove osobite vrste. Rad donosi i prvi opis mužjaka vrste Derossiella nonveilleri Quéinnec, 2008, i to na temelju jedinog primjerka prikupljenog u jami Drinovčuša (Mosor, središnja Dalmacija, Hrvatska).