Novosti

Atlas tipskih špiljskih lokaliteta Republike Hrvatske

25.01.2011.

Biospeleološki gledano, posebnu važnost imaju speleološki objekti koje nazivamo locus typicus ili tipski lokalitet. To su špilje ili jame u kojima je prvi put pronađena, i na temelju tih primjeraka opisana, neka nova životinjska svojta. Zbog toga je 2000. godine Hrvatsko biospeleološko društvo u suradnji s tadašnjim Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja započelo dvogodišnji projekt pod nazivom «Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske». Godine 2003. projekt je nastavljen trogodišnjim programom uz potporu istog Ministarstva s prekidom u 2005. godini zbog restrukturiranja navedenog Ministarstva. Nakon toga financiranje projekta nastavlja Državni zavod za zaštitu prirode. Jedan od važnijih rezultata je objavljivanje publikacije ˝Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske˝ (Bedek et al., 2006) kao posebnog broja (supplementum) znanstvenog časopisa Natura Croatica 2006. godine.

Nedavno tiskani Atlas dio je građe Katastra, ne samo u vidu dodatnih podataka o tipskim lokalitetima objavljenima u Katalogu, već kao i dodatni pregled svih svojti opisanih iz speleoloških objekata te krških izvora i bunara (koji se zbog morfologije smatraju speleološkim objektima, a koji nisu bili uzeti u obzir u Katalogu s područja Hrvatske. Tako je popis tipske faune upotpunjen i daje cjelovit pregled svojti opisanih iz speleoloških objekata s područja Hrvatske do ovog trenutka. Ukupan broj tipskih lokaliteta znatno je povećan i popis trenutno sadrži 254 tipska lokaliteta (iz kojih je opisano ukupno 399 životinja) od čega su 102 objekta (s ukupno 133 tipske životinje) odabrana i detaljno predstavljena u Svesku 1 Atlasa. U slijedećim će svescima biti obrađeni preostali tipski lokaliteti, a popis će se redovito upotpunjavati zahvaljujući otkrićima novih životinjskih svojti u podzemlju Hrvatske. Ovom bogato ilustriranom knjigom želimo prikazati ulaze u speleološke objekte, podzemne prostore, speleološke nacrte i skice špilja i jama te kopnene i vodene špiljske životinje s namjerom upoznavanja šireg pučanstva s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Tijekom trajanja projekta (u razdoblju od 2000. do polovine 2010. godine) zahvaljujući potpori mnogih istraživača, znanstvenika i speleoloških udruga, te radu na brojnim drugim projektima na području Hrvatske, otkrivene su i opisane nove svojte životinja.

Nadamo se da će Atlas ostvariti svoj cilj i dati važan doprinos poznavanju i očuvanju špiljskih staništa i njihove jedinstvene faune kao osobito vrijednog dijela naše prirodne baštine.

Cijena Atlasa je 200,00 kn a možete ga kupiti:

  • Dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3) uz prethodnu najavu i kupnjom na licu mjesta, pri čemu se odmah izdaje račun za kupnju.
  • Narudžbom preko maila ( ); prilikom naručivanja obavezno dostaviti osnovne podatke o kupcu (puno ime osobe/firme/društva, adresa i OIB). Ti su podaci obavezni za izradu računa koji se zatim poštom/mailom šalje naručiteljima.