Novosti

Održan je stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 29.-30.01.2011.

09.02.2011.

U Perušiću je od 29-30. siječnja 2011. održan Stručni seminar o speleološkom katastru s međunarodnim sudjelovanjem. Seminar je okupio 128 sudionika iz 39 organizacija, prezentirana su 33 predavanja i postera, te je održan okrugli stol o budućnosti hrvatskog speleološkog katastra.

Dan je pregled opsežnih speleoloških istraživanja u Hrvatskoj, koja su rezultirala izradom baza podataka speleoloških objekata u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima. Detaljno su razmatrani stručni i tehnički aspekti prikupljanja podataka i izrade speleološke baze podataka. Predstavljeno je stanje speleoloških katastara ili baza podataka u susjednim zemljama, od čega treba istaknuti predstavljeni primjer iz prakse koji funkcionira - speleološki katastar Slovenije (Kataster jam) kojeg ugovorno vode Jamarska zveza Slovenije (speleolozi) i Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (država). Na Seminaru je također od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode predstavljena i najavljena izrada baze podataka speleoloških objekata Hrvatske CRO Speleo.

Raspravljalo se o nizu stručnih i izvedbenih aspekata. Izrečena mišljenja i zaključci će biti prezentirani u Zborniku radova. Što se sudjelovanja speleologa u izradi katastra ili speleološke baze podataka tiče, ključni elementi za uspješnost tog projekta su:

  • Puna dostupnost podataka (osnovna razina)
  • Jednostavnost
  • Zaštita autorskih prava

Speleolozi su glavni izvor informacija o speleološkim pojavama i njihovim prirodnim vrijednostima. Inventarizacija špilja i jama neophodna je na državnoj razini, kako zbog potrebe upravljanja i zaštite, tako i zbog planiranja i izvedbe daljnjih istraživanja u njima. Dio ustanova za upravljanje zaštićenim područjima uspostavio je uspješnu suradnju sa speleološkim udrugama u izradi speleoloških katastara područja kojima te ustanove upravljaju. Ti podaci, kao i podaci koje speleološke udruge imaju u svojim arhivama, nisu na odgovarajući način sređeni i objedinjeni. Prikupljanje i objedinjavanje podataka u vidu katastra treba biti jasno i jednostavno s punom dostupnošću sadržaja katastra svim sudionicima u njegovoj izradi. Danas postoje brojne tehničke mogućnosti za takvu dostupnost (Internet).

Osnovna razina podataka (koju treba definirati) neophodna je za planiranje speleoloških aktivnosti, jer je za rad na određenom terenu potreban uvid u rezultate svih prethodnih istraživanja koja su na njemu obavljena. Ta razina obuhvaća položaj objekta, speleološki nacrt i zapisnik speleološkog istraživanja s osnovnom inventarizacijom. Osnovna razina je i temelj za sva buduća znanstvena i stručna istraživanja, kao alat za određivanje specifične lokacije i tipa znanstvene studije, te podloga za obradu i prikaz rezultata znanstvene studije. Stoga u budućnosti treba precizno definirati koje tipove informacija i na koji način speleolozi trebaju prikupljati.

Na skupu je naglašeno da je pred speleolozima je opsežan posao, jer preko 9000 špilja i jama u Hrvatskoj ima različitu razinu istraženosti, stare podatke treba provjeriti na terenu, a na nekim područjima istraživanja još nisu ni započela. U većinu špilja i jama mogu ući samo speleolozi, odnosno veći timovi speleologa u slučaju dubokih i kompleksnih objekata. Stoga su speleolozi glavni izvor novih podataka o špiljama i jamama.

Organizacijski odbor
Domagoj Tomašković (predsjednik)
Jana Bedek
Nenad Buzjak
Marko Lukić
Davorin Marković
Katarina Milković
Ruđer Novak
Dalibor Paar

Organizatori
Speleološki klub "Samobor"
Speleološki odsjek HPD "Željezničar"
Speleološki odsjek PDS "Velebit"
Hrvatsko biospeleološko društvo
JU Pećinski park "Grabovača"
Državni zavod za zaštitu prirode

Pokrovitelji
JU Pećinski park "Grabovača"
Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza

Sponzor
Turistička zajednica općine Perušić

Zbornik sažetaka, popis sudionika i više o seminaru pogledajte na službenim stranicama seminara.

Vijest je preuzeta sa službene stranice skupa i sa www.speleologija.hr. Fotografije: Ante Sušić