Novosti

Opisani novi rod i tri nove vrste kornjaša (Coleoptera) iz Hrvatskih špilja

11.02.2011.

U časopisu Natura Croatica Vol.19. No. 1. iz 2010. godine objavljena su dva izvorna znanstvena rada u kojima je opisan jedan novi rod i tri nove vrste špiljskih kornjaša (Coleoptera). Dvije nove vrste kornjaša iz roda Machaerites opisane su iz donje Baraćeve špilje, Rakovica, Nova Kršlja (Machaerites pavleki) i Špilje pod Zimzelom, Potok Musulinski, Gorski Kotar (Machaerites marjanci). Novi rod i vrsta kornjaša opisana je iz Dumenčića špilje, Slunj, Rakovica (Jalzicaphaenops poljaki). Uz opise novih svojti objavljeni su i nacrti tipskih lokaliteta. Primjerci na kojima su opisane nove svojte sakupljeni su za vrijeme biospeleoloških istraživanja Hrvatskog biospeleološkog društva i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Opisane vrste pronađene su do sada samo u navedenim tipskim lokalitetima te predstavljaju nove endeme hrvatskih špilja.

Pogledajte sažetke radova ili skinite puni tekst radova u PDF-u.

Hlavač, P. & Jalžić B., 2010: Endogean and cavernicolous Coleoptera of the Balkans. X. Two new species of Machaerites (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Croatia. Nat. Croat. 19 (1), 111-119.

Sažetak
U radu se opisuju nove kavernikolne vrste tribusa Bythinini iz Hrvatske, Machaerites pavleki sp. nov. i M. marjanaci sp. nov. Također se donosi katalog svih vrsta ovoga roda, smještenih u dvije skupine.

Lohaj, R. & Lakota, J., 2010: Two new genera and species of aphaenopsoid cave-dwelling Trechini beetles from Croatia and Montenegro (Coleoptera: Carabidae: Trechinae), Nat. Croat. 19 (1), 77-97.

Sažetak
U radu se opisuju i ilustriraju dva nova roda špiljskih afenopsoidnih kornjaša iz skupine Trechini, Jalzicaphaenops gen. nov. poljaki sp. nov. iz Dumenčića špilje kraj Rakovice (središnja Croatia) i Acheroniotes gen. nov. mlejneki sp. nov. iz jama s masiva Prekornice (središnja Crna Gora). Oba roda značajna su po posteriornim pronotalnim čekinjama, a Jalzicaphaenops gen. nov. također i po paru čekinja na pronotalnom disku. Daje se ključ za determinaciju svih dosad poznatih rodova trehina s Dinarida. Također se daju podaci o rasprostranjenosti i ekologiji ovih izuzetnih rodova, uz opise tipskih lokaliteta.