Novosti

19th International Karstological School "Classical Karst" - Karst Underground Protection, Postojna, Slovenia, 20.-25.6.2011.

13.07.2011.

19. međunarodna škola krša "Klasični krš" održana je od 20. do 25. lipnja 2011. godine u Postojni u Sloveniji. Organizator ovoga skupa bio je Institut za istraživanje krša Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. I ove kao i prošle godine škola je organizirana uz potporu EU projekta Karst Underground Protection i tako djelomično financirana od strane Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Potporu je pružila također i Službe vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, Agencije Republike Slovenije za istraživačku djelatnost, Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i ureda nacionalne komisije za UNESCO.

Tema ovogodišnje škole krša bila je zaštita krškog podzemlja s posebnim naslaskom na špilje i jame. Predstavljena su iskustva u zaštiti špilja u različitim zemljama, zatim primjeri monitoringa i planiranja zaštite te problemi na koje različite institucije nailaze prilikom zaštite.

Na skupu je sudjelovalo 211 učesnika iz 26 zemalja, od čega je 59 sudionika bilo iz Hrvatske. Održana su 23 predavanja, predstavljeno više od 60 postera te organizirano više stručnih izleta.

Na skupu su sudjelovali brojni predstavnici iz Hrvatske koji su svoj rad prezentirali kroz predavanja i postere. Članovi Hrvatskog biospeleološkog društva predstavili su svoj rad sa dva predavanja i četiri posterske prezentacije:

Predavanja:

  • Marko Lukić, Jana Bedek, Branko Jalžić, Roman Ozimec: Conservation of Dinaric cave type localities
  • Roman Ozimec: Red list of Croatian (Dinaric) subterranean fauna

Posteri:

  • Ana Komerički, Helena Bilandžija: New localities and the first population size estimate of highly endangered Dinaric cave clam, Congeria kusceri, Bole 1962
  • Kristina Krklec, Roman Ozimec, Dražen Perica: Quartz sand mines on Vis isla, Dalmatia, Croatia - Dinaric and Mediterranean geoheritage
  • Kazimir Miculinić, Jana Bedek, Ana Komerički: Flooding of the caves by hydro-accumulation "Lešće" in Croatia - a year later
  • Ksenija Protrka, Roman Ozimec, Hrvoje Škrabić: Monitoring of speleological objects in Nature park Biokovo

Više o Školi pogledajte na:
www.speleologija.hr
www.iks.zrc-sazu.si