Novosti

U časopisu Natura Croatica Vol.20. No. 2. objavljena su dva znanstvena rada u kojima se obrađuju špiljske vrste kornjaša i jednakonožnih rakova.

22.12.2011.

Giachino, P. M., Bregović, P. & Jalžić, B.: Five new species of the genus Leptomeson Jeannel, 1924 from Croatia and Bosnia and Herzegovina (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae). Nat. Croat., Vol. 20, No. 2., 355-374, 2011, Zagreb.

Bedek, J., Taiti, S. & Gottstein, S.: Catalogue and atlas of cave-dwelling terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea) from Croatia. Nat. Croat., Vol. 20, No. 2., 237-354, 2011, Zagreb.

U prvom radu opisano je pet novih vrsta roda Leptomeson Jeannel, 1924, četiri vrste iz Hrvatske i jedna nova vrsta iz Bosne i Hercegovine: L. radjai n. sp. iz jame Zvekača, blizu Šibenika, L. dalmatinus n. sp. iz Maravića jame, na otoku Čiovu, L. bujasi n. sp. iz Jame kod Matešića stana, na otoku Braču, L. biokovensis n. sp. iz Pretnerove jame, na planini Biokovo i L. raguzi n. sp. iz Majića ponora, blizu Gruda. Osim toga, daje se novi podatak o rasprostranjenosti vrste L. dombrowskii dombrowskii (Apfelbeck, 1907), pronađenoj u Baba špilji, na planini Biokovo.

OU katalogu i atlasu špiljskih kopnenih jednakonožnih rakova prikazan je popis vrsta s povijesnim pregledom i novim nalazima špiljskih jednakonožnih kopnenih rakova, koji se temelji na detaljnoj analizi dostupne literature te neobjavljenim podacima iz zbirki.

U radu se daje pregled svih poznatih špiljskih jednakonožnih rakovi (troglofila i troglobionata). Za svaku vrstu se navode sljedeći podaci: ime svojte; sinonimi; opća rasprostranjenost; tipski lokalitet; ekološki status; popis nalaza; ime vrste upotrijebljeno u citiranoj literaturi; karta rasprostranjenosti na UTM mreži 10 × 10 km. Priloženi su dodaci s popisom sinonima objekata upotrijebljenih u citiranoj literaturi te podaci iz zbirki.

Sveukupno rad obuhvaća podatke iz 557 speleološka objekta, šest podzemnih građevina i 15 ostalih nadzemnih i podzemnih lokaliteta. Popis špiljskih svojti utvrđenih do danas za područje Hrvatske obuhvaća 35 vrsta i pet podvrsta unutar pet porodica koje uključuju 22 endema Hrvatske i 20 troglobionata.