Novosti

Tiskan je letak projekta Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida

28.04.2012.

U sklopu projekta Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida tiskan je letak na 12 stranica u kojemu se ukratko objašnjava što su to tipski lokaliteti te njihova važnost i uloga u zaštiti špilja i špiljske faune. Također je predstavljena i baza podataka Biospeologica Dinarica koja će uskoro biti postavljena na web stranicama projekta. Pročitajte više u letku i na službenim stranicama projekta.

Letak