Novosti

Istraživanje gubitka pigmenta menalnina na špiljskim životinjama iz Hrvatske

29.04.2012.

U časopisu Evolution and Development objavljen je rad o istraživanju mehanizma gubitka pigmenta melanina kod špiljskih životinja na primjercima iz skupine Cicadidae iz Špilje kod Nerezinog dola i jame Male ponte sa otoka Mljeta i primjeraka sa Havaja.

Bilandžija, H., Ćetković, H. and Jeffery, W. R. (2012), Evolution of albinism in cave planthoppers by a convergent defect in the first step of melanin biosynthesis. Evolution & Development, 14: 196-203. doi: 10.1111/j.1525-142X.2012.00535.x