Novosti

Održan je Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša, Krasno, 21.-22.04.2012.

30.04.2012.

U Krasnu se od 21.-22. travnja 2012. održao Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša. U radu skupa sudjelovalo je 128 stručnjaka za istraživanja i zaštitu krša, špilja i jama iz 24 ustanove i 18 speleoloških udruga iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Nakon uvodnog slova ravnatelja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit Milana Nekića, skup je otvorio ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Davorin Marković. Na skupu je održano 39 predavanja i postera koji se bave različitim aspektima speleoloških i znanstvenih istraživanja u kršu te zaštite i upravljanja tim područjima.

Pregledom dosadašnjih spoznaja o prirodnim vrijednostima krša koji prekriva preko 50% Hrvatske te o velikim špiljama i jamama ustanovljeno je da postoje brojni aspekti budućih znanstvenih i speleoloških istraživanja, posebice u dubokom kršu. Potrebno je još puno istraživanja kako bi se prikupili podaci o geološkim, hidrološkim, biološkim i drugim svojstvima špilja i jama u Hrvatskoj, razumjelo složene procese u njima i provela njihova odgovarajuća zaštita. Tim istraživanjima bi se uspostavilo bolje vrednovanje i upravljanje ne samo tim posebnim prirodnim vrijednostima koje su često značajne u svjetskim okvirima, već i vodnim i drugim resursima krša koji su važni za Hrvatsku.

Velik broj stručnjaka i tema istraživanja prezentiranih na ovom skupu pokazuje da su u Hrvatskoj potrebna puno opsežnija istraživanja krša te da nedostaje institucija poput instituta za krš, koja bi koordinirala i poticala takva istraživanja. Složenost procesa u kršu zahtijeva multidisciplinaran pristup i suradnju stručnjaka različitih profila i speleologa. Speleološka istraživanja koja u Hrvatskoj organizirano izvode speleološke udruge preko 100 godina temelj su svih znanstvenih istraživanja i zaštite špilja i jama. Zakonska regulativa u Hrvatskoj treba poticati i na odgovarajući način vrednovati speleološku djelatnost.

Na skupu je predstavljen Zbornik radova Stručnog seminara o zaštiti špilja i podzemne faune - Ogulin 2010. Pri tome je Nenad Buzjak istaknuo ulogu speleoloških istraživanja u zaštiti špilja. Ivo Lučić je predstavio inicijativu za osnivanjem studija o kršu u Međugorju (BiH).

Skup je održan u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit koji karakterizira izrazita raznolikost krških fenomena, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru. Posebnost Velebita su duboke jame, krški fenomeni koji istraživačima pružaju neposredan uvid u njihova posebna svojstva na dubinama od stotinu do više od 1400 metara. Zbog kompleksnosti i otežanog pristupa, do sada je u svijetu izvedeno malo znanstvenih istraživanja dubokih jama, ali i dubokog krša općenito. U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit ove godine obilježavamo dvadesetu godišnjicu otkrića najdubljeg hrvatskog jamskog sustava, Lukina jama - Trojama (dubina 1421 m). Zahvaljujući potpori speleološkim istraživanjima, na području Sjevernog Velebita su postignuti izuzetni speleološki, biospeleološki i drugi znanstveni rezultati. U završnoj riječi, stručna voditeljica nacionalnog parka Svjetlana Lupret-Obradović je istaknula tu dugogodišnju uspješnu suradnju sa speleolozima, koja je rezultirala organizacijom ovog znanstveno-stručnog skupa.

Organizacijski odbor
Jana Bedek (predsjednica), Dubravka Kljajo (NPSV), Marko Lukić (HBSD), Ruđer Novak (SOŽ), Domagoj Tomašković (SKS), Zvonimir Vrbanec (SOV)

Znanstveni i programski odbor
Dr. sc. Darko Bakšić (Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet), Dr. sc. Neven Bočić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek), Dr. sc. Nenad Buzjak (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek), Dr. sc. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, Slovenija), Mr.sc. Roman Ozimec (Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb), Dr. sc. Dalibor Paar (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Fizički odsjek), Dr.sc. Lukas Plan (Department for Karst and Caves, Natural History Museum Vienna, Austria), Dr. sc. Andrej Stroj (Hrvatski geološki institut, Zagreb)

Organizatori
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
Speleološki odsjek PDS Velebit
Speleološki odsjek HPD Željezničar
Speleološki klub Samobor
Hrvatsko biospeleološko društvo

Pokrovitelji
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
Hrvatski speleološki savez

Zborkik sažetaka ISBN 978-953-57151-0-8

Popis sudionika i više o skupu pogledajte na službenim stranicama skupa i na www.speleologija.hr

Fotografije: Ante Sušić