Novosti

Objavljen je članak "Speleološka i biospeleološka istraživanja u razdoblju od 2010. do 2011. na području Općine Kostrena"

20.06.2012.

U Zborniku radova Katedre Čakavskog sabora Kostrena: Život, kultura i povijest Kostrene, izašao je članak Speleološka i biospeleološka istraživanja u razdoblju od 2010. do 2011. na području Općine Kostrena.

Ovaj rad rezultat je nastavljene suradnje u razdoblju 2009. - 2011. između Općine Kostrena, Turističke zajednice Općine Kostrena te speleološke udruge "Estavela" i Hrvatskog biospeleološkog društva (HBSD). Nastavlja se na rad "Preliminarna speleološka i biospeleološka istraživanja na području Općine Kostrena" (Lukić i sur. 2009).

Prilikom istraživanja utvrđeno je 12 speleoloških objekata i 4 umjetna podzemna objekta. Dva speleološka objekta u potpunosti su uništena ili zatrpana. Topografski je snimljeno 5 objekata, a u većini su mjereni meteorološki podaci, temperatura sedimenta i vode te fizikalno - kemijski parametri vode. Također je sakupljana špiljska fauna, fotografirani su špiljski prostori i fauna te je provedeno videosnimanje špiljske faune.

Neki od najzanimljivijih bioloških nalaza u špiljama Kostrene su: vrsta kornjaša pipalice iz roda Machaerites, rijetki paučnjačić iz roda Eukoenenia, deseteronožni rak iz roda Troglocaris, kopneni puž vrste Zospeum kusceri, lažištipavac vrste Neobisium insulare te dvije svojte pauka iz porodice šesterookaca: Stalita sp. i Rhode aspinifera. Ukupno je utvrđeno 14 troglobiontnih i 3 stigobiontne vrste.

Lukić, M., Rubinić, A., Ozimec, R., Lovel, K., Pavlek, M., Bedek, J., Jalžić, B., Dražina, T., Komerički, A., 2011: Speleološka i biospeleološka istraživanja u razdoblju od 2010. do 2011. na području Općine Kostrena. Život, kultura i povijest Kostrene. Zbornik Katedre Čakavskog sabora Kostrena, Knjiga IV, Kostrena, 9-37.