Novosti

Tiskana je brošura "Jama u Predolcu - susret svjetova"

07.02.2012.

Tiskana je brošura "Jama u Predolcu - susret svjetova" u izdanju Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik te Hrvatskog biospeleološkog društva. Brošura je tiskana na 20 stranica na kojima se govori o samoj Jami u Predolcu, njenom otkriću, položaju, geologiji i mofrološkoj evoluciji. Posebna pozornost pridana je dinarskom špiljskom školjkašu (Congeria kusceri) pronađenom u njoj. Brošura je izdana uz financijsku potporu Hrvatskih voda.

Congeria kusceri, jedini je špiljski školjkaš na svijetu i endem Dinarida. Tercijarni je relikt, odnosno ostatak faune koja je živjela u tercijaru, a preživjela je do današnjih dana spustivši se u podzemlje. Žive populacije dinarskog špiljskog školjkaša dosad su pronađene samo na pet lokaliteta u Hrvatskoj, jednom u Sloveniji i na nekoliko lokaliteta u BiH. Po kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode Congeria kusceri u Hrvatskoj je svrstana u kategoriju kritično ugroženih vrsta.

Bilandžija, H., Miculinić, K., Komerički, A. & Jalžić, B. (2012): Jama u Predolcu - susret svjetova, Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik, Hrvatsko biospeleološko društvo, pp 1 - 20.

 

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori