Novosti

U časopisu Annales: Series Historia Naturalis objavljen je znanstveni rad u kojima se obrađuje podzemna fauna 12 istarskih špilja.

14.08.2012.

U ovom radu predstavljena je podzemna fauna 12 istarski špilja: 6 u Sloveniji i 6 u Hrvatskoj. Špilje na području karbonata Bijele Istre (Ćićarija), bogatije su troglobiontskom faunom u odnosu na špilje u karbonatima na području Crvene Istre (zapadni obalni dio) i zone fliša Sive Istre (srednja Istra). Špilje u kontaktnoj zoni vapnenca i fliša smještenih na području Sive Istre također su bogate iznenađujuće velikim brojem troglobiontskih svojti. Neke od podzemnih svojti nađene su relativno daleko od svojih područja rasprostiranja. Osim toga, otkriveno je nekoliko novih svojti. Ukratko su opisani opći ekološki uvjeti u špilji i procijenjene potencijalne opasnosti za špiljsku faunu. Istarske špilje naseljene su brojnim endemskim troglobiontskim vrstama, zbog čega je ova regija jedna od biološki najraznolikijih Dinarskih područja.

Istraživanja čiji podaci su objavljeni u ovome radu provedena su u sklopu projekta Karst Underground Protection (KUP) financiranog od strane Slovenia-Croatia Operational Program-me 2007-2013 (IPA).

Polak, S., Bedek, J., Ozimec, R., & Zakšek, V. (2012): Subterranean fauna of twelve istrian caves. Annales: Series Historia Naturalis, 22, 1, 7-24.