Novosti

Taksonomska revizija i opis nove svojte špiljskih kozica (Troglocaris s. str.) nakon filogenetske i morfometrijske studije

20.08.2012.

Unutar roda špiljskih kozica Troglocaris, podrod Troglocaris s. str. ( Crustacea:Decapoda: Atyidae) ima najšire područje rasprostiranja. Recentne molekularne analize otkrile su značajne raznolikosti unutar podroda. Na temelju kombinacije morfoloških, geografskih i molekularnih podataka, u ovom radu opisane su 4 nove podvrste: T. (T.) a. ocellata ssp. nov.,T. (T.) a. periadriatica ssp. nov., T. (T.) a. legovici ssp. nov. and T. (T.) a. sontica ssp. nov.

Iz Hrvatske je opisana jedna podvrsta špiljske kozice. Troglocaris (troglocaris) anophthalmus legovici ssp. nov. opisana je iz izvora Nimfej u Istri.

Jugovic, J., Jalžić, B., Prevorčnik, S. & Sket, B. (2012): Cave shrimps Troglocariss. str. (Dormitzer, 1853), taxonomic revision and description of new taxa after phylogenetic and morphometric studies, Zootaxa 3421, pp. 1 - 31.

Puni text u PDF-u pročitajte na slijedećem linku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori