Novosti

Tiskana knjiga Tajne podzemlja

20.03.2013.

Javna ustanova Nacionalnog parka Krka objavila je knjigu monografskog tipa Tajne podzemlja. Osnovu knjige čine speleološki i biospeleološki aspekti špilja i jama područja Parka i bliže okolice. Osim toga, dan je pregled geografskih, geoloških i hidrogeoloških obilježja područja, povijesti istraživanja te pregled arheozooloških i arheoloških nalaza iz dvije špilje. Veći dio teksta i fotografija rezultat je desetljeća terenskih istraživanja brojnih speleoloških društava, prvenstveno SO HPK Sv. Mihovila što se tiče speleologije te HBSD-a što se tiče biospeleologije. Knjiga formata 29x29 cm tiskana je na 238 strana. Speleološki objekti i špiljska fauna predstavljeni su osnovnim tekstualnim podacima i fotografijama, a objavljeni su i nacrti svih 80 obrađenih objekata.

Marguš, D., Barišić, T., Bedek, J., Dražina, T., Gracin, J., Hamidović, D., Jalžić, B., Komerički, A., Lukić, M., Marguš, M., Menđušić, M., Miculinić, K., Mihelčić, G., Ozimec, R., Pavlek, M. (2012): Tajne podzemlja, Javna ustanova "Nacionalni park Krka" p. 238.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori