Novosti

Tiskan je letak "Skriveni život u unutrašnjosti Velebita"

30.04.2013.

Tiskan je letak "Skriveni život u unutrašnjosti Velebita" u izdanju Javne ustanove Parka prirode Velebit i Hrvatskog biospeleološkog društva. U letku se ukratko objašnjava bogatstvo podzemne faune Velebita. Naime, na području Velebita nalazi se 16 špilja i jama u kojima su po prvi put pronađene i znanstveno opisane čak 23 svojte špiljskih životinja koje su većinom endemi Velebita. Također se upozorava na osjetljivost i ugroženost špilja i špiljske faune. Divlja odlagališta otpada i ispuštanje kanalizacije u podzemlje, glavni su čimbenici koji negativno utječu na staništa i život u špiljama Velebita.

Letak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori