Novosti

Iz tiska je izašao Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 2

20.12.2013.

Iz tiska je 2013. godine izašao Svezak 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske kao nastavak rada na objavljivanju podataka o tipskim špiljskim lokalitetima. To su značajni speleološki objekti u kojima su po prvi puta pronađene i na temelju tih primjeraka opisane nove životinjske svojte za znanost. Svezak 2 detaljno obrađuje 88 speleoloških objekata sa 140 svojti.

Više o Atlasu na linku.

Referenca: Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Čuković, T., Ćukušić, A., Cvitanović, H., Dražina, T., Đud, L., Gottstein, S., Hmura, D., Kljaković Gašpić, F., Komerički, A., Kutleša, P., Lukić, M., Malenica, M., Miculinić, K., Ozimec, R., Pavlek, M., Raguž, N., Slapnik, R. & Štamol, V., 2013: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 2. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, 1-238.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shop donatori i sponzori