Projekti

2015.

  • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – JU „Nacionalni park Paklenica“

  • Kartiranje i praćenje stanja vrste Leptodirus hochenwartii u speleološkim objektima kontinentalne biogeografske regije – Državni zavod za zaštitu prirode

  • Sudjelovanje pri izradi projekta unutrašnjeg uređenja i rasvjete u Otruševečkoj špilji te izradi biospeleološkog elaborata – ARHIKON d.o.o.

  • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera – Nacionalni park Plitvička jezera

  • Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  • Monitoring čovječje ribice na području Drežničkog polja i okolice – Hrvatsko herpentološko društvo Hyla

  • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području Parka prirode „Medvednica“ – JU „Park prirode Medvednica“

  • Speleološka i biospeleološka istraživanja špilja i jama na otoku Mljetu – JU „Nacionalni park Mljet“

  • Priprema tekstova, fotografija i grafičkih priloga za izradu monografije – JU „Nacionalni park Mljet“