Projekti

2002.

  • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske - Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

  • Inventarizacija faune špilja i izvora i izrada biospeleološkog katastra PP Žumberak Samoborsko gorje – Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

  • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo - nositelj projekta Hrvatski prirodoslovni muzej- HBSD je suradnička udruga.