Projekti

2004.

 • KEC – Karst ecosystem project. HBSD je suradnička udruga

 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia )– Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa. HBSD je suradnička udruga.

 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu - fondacija Whitley Laing

 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice, Popovo polje, BiH

 • Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske II - Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 • Inventarizacija faune špilja i izvora i izrada biospeleološkog katastra PP Žumberak Samoborsko gorje – Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – Park prirode Biokovo

 • Ekološka analiza i inventarizacija faune špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa (voditelj D. Hamidović). Projekt se nastavlja i u 2005. godini

 • Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Ekološka analiza i inventarizacija faune umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Ekološko-turistička valorizacija zaštićenih speleoloških objekta na području grada Dubrovnika - grad Dubrovnik

 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja špilje Šipun u Cavtatu

 • Biospeleologija NP Krka – Nacionalni park Krka