Projekti

2006.

 • KEC – Karst ecosystem project. HBSD je suradnička udruga

 • Zaštita rijetkih staništa i vrsta Dinarida, Hrvatska (Dinaric Alps rare habitats and species conservation project Croatia )– Nizozemske vlada, Programme International Nature management u sklopu MATRA programa. HBSD je suradnička udruga.

 • Zaštita vrste Eunapius subterraneus, jedine podzemne slatkovodne spužvice na svijetu II - The Rufford Maurice Laing

 • Biospeleološka istraživanja špilje Vjetrenice i Popovog polja, BiH

 • Inventarizacija faune špilja i izvora, faune šišmiša, te izrada biospeleološkog katastra PP Biokovo – Park prirode Biokovo

 • Trajni monitoring špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Istraživanje ekologije šišmiša u spilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa– Park prirode Medvednica

 • Ekološka istraživanja špilja i jama na području grada Dubrovnika– Grad Dubrovnik

 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja špilje Šipun u Cavtatu

 • Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ravne gore - Varaždinska županija

 • Prirodoslovna istraživanja Jame Vrtare male – Grad Crikvenica

 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – Park prirode Papuk

 • Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka – Park prirode Učka