Projekti

2010.

 • Zaštita pitkih voda zaštitom ogulinske špiljske spužvice, jedine slatkovodne podzemne spužve na svijetu - The Rufford Small Grants for Nature Conservation

 • Karst underground protection – HBSD je suradnička udruga na bilateralnom SLO-HR projektu u Istri.

 • Istraživanje sumpornih špilja (Velika, Mala i Mokošička) u Mokošici kod Dubrovnika – Grad Dubrovnik

 • Congeria kusceri, kritično ugroženi fenomen hrvatskog podzemlja – Ministarstvo Kulture

 • Dinarski špiljski školjkaš (Congeria kusceri), dodatna studija o živim populacijama – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Inventarizacija špiljske faune speleoloških objekata Nacionalnog parka Krka – Nacionalni park Krka

 • Izrada biospeleološkog katastra špilje i jama Općine Kostrena II – Općina Kostrena

 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – Park prirode Velebit

 • Inventarizacija faune i izrada biospeleološkog katastra špilja i jama Parka prirode Učka – Park prirode Učka

 • Speleološka i biospeleološka istraživanja Parka prirode Papuk – Park prirode Papuk

 • Priprema izložbe „ Medvjeđa špilja prapovijesna riznica“ – Hrvatski prirodoslovni muzej

 • Istraživanje glavnog kanala špilje Miljacka II – Nacionalni park Krka

 • Nastavak speleoronilačkih i biospeleoloških istraživana potopljenog speleološkog sustava Pećine – Veliko vrelo

 • Ronilačko prikupljanje uzoraka i snimanje na području Vranskog jezera na Cresu

 • Ekološka analiza Speleoloških objekata na trasi plinovoda - OIKON

 • Paleoklimatska i speleološka istraživanja špilja otoka Mljeta – Nacionalni park Mljet

 • Monitoring šišmiša špilje Veternice – Park prirode Medvednica

 • Atlas tipskih lokaliteta podzemne faune Hrvatske – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Izrada stručnog elaborata o utjecaju autoceste A8 – dio projekta, Hidroelektra-projekt

 • Monitoring Špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Monitoring turističkih speleoloških objekata Primorsko-goranske županije: Lokvarka, Vrelo i Biserujka

 • Monitoring šišmiša u speleološkim objektima (Špilja kod Vrane, Baldina i Banđenova jama) u Parku prirode Vransko jezero u razdoblju jesenskih migracija 2010. godine – Park prirode Vransko jezero

 • Monitoring najvažnijih speleoloških objekata PP Biokovo za 2010. – Park prirode Biokovo.