Projekti

2011.

 • Zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida (Subterranean conservation of the lost cave systems of the Dinaric Arc) -Whitley Fund for Nature

 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Izvor Rijeke Bijele i Golubnjača - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Izrada elaborata "Prirodoslovne značajke rijeke Omble" – grad Dubrovnik

 • Zaštita Špilje u kamenolomu Tounj – Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Karlovačke županije – HBSD je suradnik na biospeleološkom dijelu projekta

 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Baldina jama, Banđenova jama i Špilja kod Vrane (Park prirode Vransko jezero) – Javna ustanova Park prirode Vransko jezero

 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – Park prirode Velebit

 • Građanska inicijativa "Slijepi za šišmiše" - "Blind for bats" – donacija, Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah

 • Terenska istraživanja u okviru nastavka zaštitnih geološko-paleontoloških istraživanja jame Vrtare male u Dramlju – Muzej grada Crikvenice

 • Krške podzemne vode - stanište jedinstvenog školjkaša i rezerve pitke vode - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Obilježavanje Noći šišmiša u NP Krka - donacija, Javna ustanova Nacionalni park Krka

 • Europska noć šišmiša, Rijeka 2011. godine - Grad Rijeka

 • Nastavak speleoronilačkih i biospeleoloških istraživanja potopljenog špiljskog sustava Pećine - Veliko vrelo 2011. – Hrvatske vode

 • Monitoring najvažnijih speleoloških objekata PP Biokovo za 2011. – Park prirode Biokovo, suradnici na projektu

 • Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit – suradnici na projektu

 • Monitoring špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica, suradnici na projektu

 • Monitoring turističkih speleoloških objekata Primorsko-goranske županije – suradnici na projektu