Projekti

2012.

 • Zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida (Subterranean conservation of the lost cave systems of the Dinaric Arc) -Whitley Fund for Nature

 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Izvor Rijeke Bijele i Golubnjača 2012.- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Monografija o Špilji u kamenolonu Tounj – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije

 • Izrada edukativnih materijala o fauni dubokih jama NP Sjeverni Velebit za potrebe brošure i deplijana – Javna ustanova Nacionalni Park "Sjeverni Velebit"

 • Izrada projekta Vrednovanje i zaštita podzemne faune špiljskog sustava Vilina špilja - izvor Omble - Elektroprojekt

 • Istraživanje rijetkih i novih svojti za znanost u speleološkim objektima Nacionalnog parka Krka – Nacionalni park Krka

 • Biospeleološki monitoring u špilji Manita peć u NP Paklenica – Nacionalni park Paklenica

 • Europska noć šišmiša, Rijeka 2012. godine – Grad Rijeka

 • Istraživanje anhijalinog speleološkog objekta Špilje u uvali Vidrovača – Nacionalni park Paklenica

 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit – Park prirode Velebit

 • Izrada 3D modela te idejnog rješenja turističkog uređenja Jame za Supinom na području PP Biokovo – JU PP Biokovo

 • Monitoring faune šišmiša u špiljama Baldina jama, Banđenova jama i Špilja kod Vrane (Park prirode Vransko jezero) – JU PP Vransko jezero

 • Krške podzemne vode - stanište jedinstvenog školjkaša i rezerve pitke vode - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Monitoring šišmiša Špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – Park prirode Medvednica

 • Monitoring kaverni u tunelu Sv. Ilija na području PP Biokovo za 2012. godinu – JU Park prirode Biokovo.