Projekti

2013.

 • Monitoring faune šišmiša u špilji Izvor Rijeke Bijele na području Zadarske županije 2013. godine.- Javna ustanova Natura Jadera

 • Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske Svezak 2 – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Istraživanje rijetkih i novih svojti za znanost u speleološkim objektima Nacionalnog parka Krka – Nacionalni park Krka

 • Monografija o Špilji u kamenolonu Tounj – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije

 • Izrada edukativnih materijala o fauni dubokih jama NP Sjeverni Velebit za potrebe brošure i deplijana – Javna ustanova Nacionalni Park "Sjeverni Velebit"

 • Prirodoslovne značajke rijeke Omble – Grad Dubrovnik

 • Biospeleološki monitoring u špilji Manita peć – Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

 • Speleološka poučna staza Đula - Medvedica – Speleološko društvo Đula - Medvedica, suradnja na projektu

 • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – Nacionalni park Paklenica

 • Monitoring šišmiša u Špilji Veternici na području Parka prirode Medvednica za 2013. godinu – Park prirode Medvednica

 • Zaštita podzemnog biodiverziteta sliva donjeg toka rijeke Neretve - podizanje svijesti i identifikacija ključnih tačaka biodiverziteta - CEPF – partner na projektu kojeg provodi Centar za krš i speleologiju, Sarajevo.

 • Protokol praćenja stanja vrste Leptodirus hochenwarti Schmidt, 1832 u Republici Hrvatskoj – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Protokol praćenja stanja vrsta Congeria kusceri Bole, 1962 i Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 u Republici Hrvatskoj – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Inventarizacija špiljske faune u Parku prirode Velebit u 2013. – Park prirode Velebit