Projekti

2014.

 • Zaštita podzemne faune i tipskih špiljskih lokaliteta izradom Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske III faza - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Istraživanje i preliminarna analiza faune šišmiša u špilji Manita peć – JU „Nacionalni park Paklenica“

 • Život ispod Grada – najbogatiji špiljski ekosustav na svijetu – Grad Dubrovnik

 • Biospeleološka istraživanja Židovskih jama – Natura 2000 područje u Općini Gornja Stubica – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, Općina Gornja Stubica

 • Kartiranje i praćenje stanja vrste Leptodirus hochenwartii u speleološkim objektima kontinentalne biogeografske regije – Državni zavod za zaštitu prirode

 • Priprema za tisak i objavljivanje popularno-znanstvene publikacije – Prirodoslovne značajke rijeke Omble – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Dubrovnik, Dubrovačko neretvanska županija, Dvokut ecro d.o.o., Ekološka udruga za održivi razvoj Jelsa, Geonatura d.o.o.

 • 13. Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Preliminarna analiza faune šišmiša za prijedlog trajnog monitoringa u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev prijevoj u Karlovcu – Javna ustanova Natura Viva

 • Sudjelovanje pri izradi projekta unutrašnjeg uređenja i rasvjete u Otruševečkoj špilji te izradi biospeleološkog elaborata – ARHIKON d.o.o.

 • Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u Nacionalnom parku Plitvička jezera – Nacionalni park Plitvička jezera

 • Speleoronilačka biospeleološka istraživanja anhihalinih jama na području NP Kornati – Nacionalni park Kornati

 • Razvoj programa metodologije monitoringa zaštićenih špiljskih svojti beskralješnjaka i njihovih staništa te njihova implementacija – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije monitoringa – JU zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije

 • Monitoring čovječje ribice na području Drežničkog polja i okolice – Hrvatsko herpetološko društvo Hyla

 • Monitoring šišmiša u špilji Veternici na području Parka prirode „Medvednica“ – JU „Park prirode Medvednica“

 • Speleološka i biospeleološka istraživanja špilja i jama na otoku Mljetu – JU „Nacionalni park Mljet“

 • Priprema tekstova, fotografija i grafičkih priloga za izradu monografije – JU „Nacionalni park Mljet“