Publikacije

Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla)

Iz tiska je 2014. godine izašla knjiga Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke (Ombla), autora Marijane Cukrov i Romana Ozimeca, a u izdanju Hrvatskog biospeleološkog društva, Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša – Hrvatska 2014 – Zbornik sažetaka

XIII Europski simpozij o istraživanjima šišmiša održan je od 1. do 5. rujna 2014. godine u Solarisu, pokraj Šibenika, Hrvatska. Simpozij je organizirao HBSD, pod pokroviteljstvom Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2

Iz tiska je 2013. godine izašao Svezak 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske kao nastavak rada na objavljivanju podataka o tipskim špiljskim lokalitetima. To su značajni speleološki objekti u kojima su po prvi puta pronađene i na temelju tih primjeraka opisane nove životinjske svojte za znanost. Svezak 2 detaljno obrađuje 88 speleoloških objekata sa 140 svojti.

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 1

Posebno značajni speleološki objekti su oni koje nazivamo locus typicus ili tipski lokalitet. To su špilje ili jame u kojima je prvi put pronađena, i na temelju tih primjeraka opisana, neka nova životinjska svojta. Istraživanje istih počelo je 2000. godine u sklopu dvogodišnjeg projekta Hrvatskog biospeleološkog društva i tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja pod nazivom «Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske». Godine 2003. projekt je nastavljen trogodišnjim programom uz potporu istog Ministarstva nakog čega financiranje projekta pruzima Državni zavod za zaštitu prirode.

Jama u Predolcu - susret svjetova

Tiskana je brošura „Jama u Predolcu – susret svjetova“ u izdanju Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik te Hrvatskog biospeleološkog društva. Brošura je tiskana na 20 stranica na kojima se govori o samoj Jami u Predolcu, njenom otkriću, položaju, geologiji i evoluciji. Posebna pozornost pridana je dinarskom špiljskom školjkašu (Congeria kusceri) pronađenom u njoj.

Biospeleologica Dinarica: Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida

U sklopu projekta Istraživanje i zaštita tipskih lokaliteta faune Dinarida tiskan je letak na 12 stranica u kojemu se ukratko objašnjava što su to tipski lokaliteti te njihova važnost i uloga u zaštiti špilja i špiljske faune. Također je predstavljena i baza podataka Biospeologica Dinarica koja je postavljena na web stranicama projekta.

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske nova je u nizu crvenih knjiga i predstavlja drugu crvenu knjigu, nakon Crvene knjige vretenaca, koja sadrži podatke o ugroženim beskralježnjacima Hrvatske. U ovoj je knjizi obrađena fauna špiljskih staništa, odnosno uključene su samo svojte koje primarno obitavaju u špiljskim staništima, takozvani troglobionti i stigobionti. Prethodni je crveni popis podzemne faune (Tvrtković i sur. 2004) obuhvaćao 41 svojtu, dok je nakon isključivanja nekih i dodavanja novih svojti Crvena knjiga špiljske faune dosegla broj od 186 ugroženih svojti.

Katalog tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske

Izradom Kataloga po prvi puta su na jednom mjestu popisani svi špiljski tipski lokaliteti Hrvatske, koji uključuju špilje i jame, a iz kojih se navode sve opisane svojte bez obzira na njihov ekološki status, odnosno stupanj prilagodbe na špiljske uvjete. Nekolicina svojti predstavlja trogloksene oblike, dok velika većina pokazuje određeni stupanj prilagodbe na podzemne uvjete i predstavlja troglofilne i troglobiontske svojte. Popisane svojte su velikom većinom endemi Dinarida, među kojima je velik broj endema Hrvatske.

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske sastavljen je na temelju dostupne literature, muzejskih zbirki i iz brojnih terenskih bilješki autora te objavljen kao Supplement 1. časopisa Natura Croatica Vol. 11.

Raznolikost i ugroženost podzemne faune Hrvatske

Namjena i zamisao ovoga priručnika je prikazati jedinstvenost i bogatstvo podzemne faune Hrvatske i pokazati razloge njene ugroženosti. Osnovna je svrha približiti javnosti vrijednosti i jedinstvenosti podzemnog svijeta te važnost neodgodive zaštite podzemnih staništa i faune.

Svijet ispod svijeta

U špilji Vrlovci u Kamanju je 28.10.2009. g. otvorena stalna izložba “Svijet ispod svijeta”, u sklopu koje je tiskan istoimeni katalog izložbe. Otvorenjem izložbe završio je projekt HBSD-a “Bioraznolikost podzemne faune Karlovačke županije”, financiran od Europske Unije u sklopu programa PHARE 2006.

Cerovačke špilje-vodič

Članovi HBSD-a Jana Bedek, Branko Jalžić i Roman Ozimec surađivali su sa izdavačem JU “Park prirode Velebit” prilikom pripreme vodiča kroz Cerovačke špilje. U ovoj publikaciji u poglavlju Živi svijet Cerovačkih špilja navedenih autora daje se pregled špiljskih životinja koje ih naseljavaju te njihove fotografije

Stopama gromačkog pračovjeka

Izložba Stopama gromačkog pračovjeka – život u podzemlju dubrovačkog krša predstavljena je 2005. godine u Dubrovniku. Izložba su organizirali: Grad Dubrovnik – Odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i Hrvatsko biospeleološko društvo. Kroz izložbu su prikazane dvije značajne špilje iz Dubrovačkoga kraja: Močiljska špilja i Špilja za gromačkom vlakom te špiljska fauna koja ih naseljava. Tom prilikom tiskan je bogato ilustrirani katalog izložbe istoimenog naziva na hrvatskom i engleskom jeziku

Podzemni svijet otoka Mljeta

19. prosinca 2008. u prostorijama Speleogalerije u Kastvu otvorena je izložba “Podzemni svijet otoka Mljeta” u organizaciji S. U. Estavela i HBSD-a. Izložba je u dva navrata predstavljena i u Zagrebu u knjižnici Tina Ujevića te u knjižnici Sesvete, Galeriji Oblok

U njedrima planina

Povodom Međunarodnog dana planina 11.prosinca 2009. godine u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvorena je izložba fotografija i multimedijalna prezentacija U njedrima planina. Organizatori ove izložbe su Primorsko-goranska županija, Javna ustanova Priroda i Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Povodom ove izložbe tiskan je i istoimeni katalog i poster izložbe.

Subterranea Croatica

Časopis Subterranea Croatica stručni je časopis koji izlazi od 2003. godine. Izdavač časopisa je Speleološki klub „Ursus spelaeus“ iz Karlovca, a povremeni suizdavač je i Hrvatsko biospeleološko društvo (br. 4, 5, 7, 8, 12).

Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology

U Makarskoj u razdoblju od 19.-26. rujna 1999. godine održan je The 14th International Symposium of Biospeleology u organizaciji HBSD-a, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Societe de Biospeologie. Tom prilikom tiskana je knjiga sažetaka na 125 stranica sa 85 sažetaka predavanja i posterskih prezentacija.