Publikacije

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske nova je u nizu crvenih knjiga i predstavlja drugu crvenu knjigu, nakon Crvene knjige vretenaca, koja sadrži podatke o ugroženim beskralježnjacima Hrvatske. U ovoj je knjizi obrađena fauna špiljskih staništa, odnosno uključene su samo svojte koje primarno obitavaju u špiljskim staništima, takozvani troglobionti i stigobionti. Prethodni je crveni popis podzemne faune (Tvrtković i sur. 2004) obuhvaćao 41 svojtu, dok je nakon isključivanja nekih i dodavanja novih svojti Crvena knjiga špiljske faune dosegla broj od 186 ugroženih svojti.

Kategorije ugroženosti svih svojti određene su prema kategorizaciji i kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) prema kojima su predložene i odgovarajuće mjere očuvanja. 65 svojti pripada u kategoriju kritično ugrožene (CR), 70 svojti pripada u kategoriju osjetljivo (VU) te 49 svojti u kategoriju ugrožene (EN), dok za dvije svojte nema dovoljno podataka za određivanje kategorije ugroženosti.

Crvenu knjigu špiljske faune izdalo je Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji sa Hrvatskom biospeleološkim društvom. Ova knjiga predstavlja prvu crvenu knjigu špiljske faune u svijetu, u nadi da će se njome uz promidžbu prirodnih osobitosti Hrvatske u svijetu, uspjeti podići svijest javnosti o ovoj posebnosti Hrvatske te pridonijeti očuvanju vrlo ugroženih špiljskih staništa i prateće faune. Crvena knjiga je tiskana na hrvatskom jeziku sa prijevodom poglavlja Uvod na engleski jezik.

Sadržaj i predgovor možete pročitati ovdje.

Referenca: Ozimec, R., Bedek, J., Gottstein, S., Jalžić, B., Slapnik, R., Štamol, V., Bilandžija, H., Dražina, T., Kletečki, E., Komerički, A., Lukić, M., Pavlek, M., 2009: Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske, Ministarstvo kulture, Državni Zavod za zaštitu prirode, Zagreb, pp. 371