Publikacije

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske

Posebno značajni speleološki objekti su oni koje nazivamo locus typicus ili tipski lokalitet. To su špilje ili jame u kojima je prvi put pronađena, i na temelju tih primjeraka opisana, neka nova životinjska svojta. Istraživanje istih počelo je 2000. godine u sklopu dvogodišnjeg projekta Hrvatskog biospeleološkog društva i tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja pod nazivom «Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske». Godine 2003. projekt je nastavljen trogodišnjim programom uz potporu istog Ministarstva nakog čega financiranje projekta pruzima Državni zavod za zaštitu prirode.

Jedan od važnijih rezultata projekta je objavljivanje publikacije ˝Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske˝ (BEDEK et al., 2006) kao posebnog broja (supplementum) znanstvenog časopisa Natura Croatica 2006. godine. U Katalogu prvi su put na jednom mjestu popisani svi špiljski tipski lokaliteti s područja Hrvatske te su za njih navedene sve opisane svojte. Popis od 206 tipskih lokaliteta, iz kojih je opisano 338 životinjskih svojti, ističe Hrvatsku kao važan centar bioraznolikosti podzemne faune na svjetskoj razini. Opisane svojte većinom su endemi Dinarida (330), a dobar dio njih su i endemi Hrvatske (298).

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, tj. njegov prvi svezak, dio je građe Katastra, ne samo u vidu dodatnih podataka o tipskim lokalitetima objavljenima u Katalogu, već kao i dodatni pregled svih svojti opisanih iz speleoloških objekata te krških izvora i bunara (koji se zbog morfologije smatraju speleološkim objektima, a koji su izostavljeni u Katalogu) s područja Hrvatske. U razdoblju od 2000. do polovine 2010. godine otkriveno je i opisano mnogo novih svojti životinja, od kojih dio nakon objavljivanja Kataloga. Tako je popis tipske faune upotpunjen i daje cjelovit pregled svojti opisanih iz speleoloških objekata s područja Hrvatske do trenutka izdavanja prvog sveska Atlasa. Ukupan broj tipskih lokaliteta znatno je povećan i popis trenutno sadrži 254 tipska lokaliteta (iz kojih je opisano ukupno 399 životinja) od čega su 102 objekta (s ukupno 133 tipske životinje) odabrana i detaljno predstavljena u Svesku 1 Atlasa.

Svaki objekt je predstavljen sa fotografijama ulaza, panorame područja oko ulaza, podzemnih prostora, fotografijom ili crtežom tipskih životinja, nacrtom objekta te još mnogim drugim podacima. U slijedećim će svescima biti predstavljeni preostali tipski lokaliteti, a popis će se redovito upotpunjavati zahvaljujući otkrićima novih životinjskih svojti u podzemlju Hrvatske. Cilj ove bogato ilustrirane knjige upoznavanje strukeu, spelologa i biologa, ali i šireg pučanstva s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Cijena Atlasa iznosi 200,00 kn.

Atlas možete kupiti: Dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3) uz prethodnu najavu i kupnjom na licu mjesta, pri čemu se odmah izdaje račun za kupnju. Narudžbom preko kontakt e-maila HBSD-a; prilikom naručivanja obavezno dostaviti osnovne podatke o kupcu (puno ime osobe/firme/društva, adresa i OIB). Ti su podaci obavezni za izradu računa koji se zatim poštom/mailom šalje naručiteljima.

Predgovor, popis tipskih lokaliteta i faune možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., J. Bedek, H. Bilandžija, H. Cvitanović, T. Dražina, S. Gottstein, F. Kljaković Gašpić, M. Lukić, R. Ozimec, M. Pavlek, R. Slapnik et V. Štamol, 2010: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 1. Hrvatsko biospeleološko društvo, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, pp. 261.