Publikacije

Katalog tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske

Izradom Kataloga po prvi puta su na jednom mjestu popisani svi špiljski tipski lokaliteti Hrvatske, koji uključuju špilje i jame, a iz kojih se navode sve opisane svojte bez obzira na njihov ekološki status, odnosno stupanj prilagodbe na špiljske uvjete. Nekolicina svojti predstavlja trogloksene oblike, dok velika većina pokazuje određeni stupanj prilagodbe na podzemne uvjete i predstavlja troglofilne i troglobiontske svojte. Popisane svojte su velikom većinom endemi Dinarida, među kojima je velik broj endema Hrvatske.

Ovaj Katalog pruža uvid u bioraznolikost podzemlja Hrvatske i daje osnovu za daljnju objavu monografija i radova poput Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske. Izdavači ovoga Kataloga su Hrvatski prirodoslovni muzej i HBSD, a tiskanje je financirano od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Katalog špiljskih tipskih lokaliteta faune Hrvatske nastao je kao rezultat projekta »Izradom biospeleološkog katastra, edukacijom i popularizacijom do zaštite živog svijeta podzemlja Hrvatske « kojega su autori kao članovi HBSD-a proveli tijekom 2000. i 2001. godine u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Voditelj projekta bio je B. Jalžić, a za izradu istoimenog Elaborata Ministarstvo je HBSD-u dodijelilo Prvu nagradu za opći doprinos zaštiti okoliša za 2002. godinu. Zahvaljujući pozitivnoj ocjeni odobren je i trogodišnji program (2003.–2005.) temeljem kojeg je nastavljen rad na prikupljanju literaturnih podataka, izradi baze i omogućen terenski rad. Prikupljeni podaci zaključno s veljačom 2006. godine uključeni su u Katalog.

Cijeli Katalog možete preuzeti ovdje.

Cijena tiskanog izdanja iznosi 50,00 kn.

Referenca: Bedek, J., Gottstein Matočec, S., Jalžić, B., Ozimec, R. & Štamol, V., 2006: Catalogue of cave type localities of Croatian fauna. Natura Croatica, Vol. 15, Suppl. 1, pp.154.