Publikacije

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske

Pregled špiljskih i intersticijskih organizama Hrvatske sastavljen je na temelju dostupne literature, muzejskih zbirki i iz brojnih terenskih bilješki autora te objavljen kao Supplement 1. časopisa Natura Croatica Vol. 11.

Ovaj Pregled pruža uvid u bioraznolikost podzemlja Hrvatske i daje osnovu za daljnju objavu monografija i radova poput Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske.

Prethodni sličan Pregled objavljen je u III. svesku Encyclopaedia Biospelogica koji je tiskan u ograničenom broju. Kako bi se građa objavljena u Encyclopaedia Biospelogica učinila pristupačnija znanstvenicima i stručnjacima te javnosti pripremljeno je ovo prošireno izdanje značajno dopunjeno sa podacima za pojedine vrste i nove vrste, popisom faune te fotografijama objavljeno kao Supplement.

Cijeli Suplement možete preuzeti ovdje.

Referenca: Gottstein Matočec, S. (ed.), Bakran-Petricioli, T., Bedek, J., Bukovec, D., Buzjak, S., Franičević, M., Jalžić, B., Kerovec, M., Kletečki, E., Kralj, J., Kružić, P., Kučinić, M., Kuhta, M., Matočec, N., Ozimec, R., Rađa, T., Štamol, V., Ternjej, I. & N. Tvrtković: An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nat. Croat., Vol. 11, Suppl. 1, 1–112, 2002, Zagreb.