Publikacije

Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology

U Makarskoj u razdoblju od 19.-26. rujna 1999. godine održan je The 14th International Symposium of Biospeleology u organizaciji HBSD-a, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Societe de Biospeologie. Tom prilikom tiskana je knjiga sažetaka na 125 stranica sa 85 sažetaka predavanja i posterskih prezentacija.

Referenca: Holcer, D. & Šašić, M. (eds.) 1999: Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology, Hrvatsko biospeleološko društvo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, pp. 125.