Publikacije

Jama u Predolcu - susret svjetova

Tiskana je brošura „Jama u Predolcu – susret svjetova“ u izdanju Udruge za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik te Hrvatskog biospeleološkog društva. Brošura je tiskana na 20 stranica na kojima se govori o samoj Jami u Predolcu, njenom otkriću, položaju, geologiji i evoluciji. Posebna pozornost pridana je dinarskom špiljskom školjkašu (Congeria kusceri) pronađenom u njoj.

Congeria kusceri , jedini je špiljski školjkaš na svijetu i endem Dinarida. Tercijarni je relikt, odnosno ostatak faune koja je živjela u tercijaru, a preživjela je do današnjih dana spustivši se u podzemlje. Žive populacije dinarskog špiljskog školjkaša dosad su pronađene samo na pet lokaliteta u Hrvatskoj, jednom u Sloveniji i na nekoliko lokaliteta u BiH. Po kriterijima Međunarodne unije za zaštitu prirode Congeria kusceri u Hrvatskoj je svrstana u kategoriju kritično ugroženih vrsta.

Referenca: Bilandžija, H., Miculinić, K., Komerički, A. & Jalžić, B. (2012): Jama u Predolcu – susret svjetova, Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve Baštinik, Hrvatsko biospeleološko društvo, pp 1 - 20.