Publikacije

Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, svezak 2

Iz tiska je 2013. godine izašao Svezak 2 Atlasa špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske kao nastavak rada na objavljivanju podataka o tipskim špiljskim lokalitetima. To su značajni speleološki objekti u kojima su po prvi puta pronađene i na temelju tih primjeraka opisane nove životinjske svojte za znanost. Svezak 2 detaljno obrađuje 88 speleoloških objekata sa 140 svojti. Kao i u Svesku 1 svaki objekt je predstavljen sa fotografijom ulaza, panoramom područja oko ulaza, podzemnih prostora, fotografijom ili crtežom tipskih životinja, nacrtom objekta, zanimljivim tekstom o važnostima samog objekta i opisane životinje, te korištena literatura. Novost u odnosu na prvi svezak Atlasa jest Popis špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske s pripadajućom opisanom faunom koji trenutno sadržava 271 tipski lokalitet i 427 opisanih životinjskih svojti. S obzirom na veliko bogatstvo vrsta špiljske faune na području hrvatskog krša i stalnim otkrivanjem novih vrsta, očekujemo da će se ovaj broj u budućnosti povećavati. Osim hrvatske verzije, Svezak 2 izašao je i u engleskoj varijanti pod nazivom The Cave type localities Atlas of Croatian fauna, Volume 2.

Cilj ove bogato ilustrirane knjige je upoznavanje struke, speleologa i biologa, ali i šireg pučanstva s jedinstvenim vrijednostima hrvatskog podzemlja.

Atlas tim zahvaljuje institucijama koje su financijski pomogle stvaranju ove jedinstvene publikacije. Dio terenskih istraživanja financirali su Državni zavod za zaštitu prirode i Hrvatske vode, a tisak su potpomogli: Zaklada HAZU, Hrvatske vode, NP Mljet, NP Krka, NP Paklenica i Jama Baredine.

Više o povijesti projekta možete pročitati na linku.

Cijena Atlasa, Svezak 2 iznosi 200,00 kn. Komplet Svezak 1 i Svezak 2 iznosi 350,00 kn.

Atlas možete kupiti: Dolaskom u prostorije HBSD-a (Lomnička 3) uz prethodnu najavu i kupnjom na licu mjesta, pri čemu se odmah izdaje račun za kupnju. Narudžbom preko kontakt e-maila HBSD-a; prilikom naručivanja obavezno dostaviti osnovne podatke o kupcu (puno ime osobe/firme/društva, adresa i OIB). Ti su podaci obavezni za izradu računa koji se zatim poštom/mailom šalje naručiteljima.

Predgovor možete preuzeti ovdje.

Referenca: Jalžić, B., Bedek, J., Bilandžija, H., Bregović, P., Čuković, T., Ćukušić, A., Cvitanović, H., Dražina, T., Đud, L., Gottstein, S., Hmura, D., Kljaković Gašpić, F., Komerički, A., Kutleša, P., Lukić, M., Malenica, M., Miculinić, K., Ozimec, R., Pavlek, M., Raguž, N., Slapnik, R. & Štamol, V., 2013: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, Svezak 2. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, 1-238.