Skupine životinja

Školjkaši (Bivalvia)
Pauci (Araneae)
Jednakonožni rakovi (Isopoda)
Praživotinje (Protozoa)
Skokuni (Collembola)
Kornjaši (Coleoptera)
Ogulinska špiljska spužvica (Eunapius subterraneus)
Rakušci (Amphipoda)