Špiljska staništa

Špiljska staništa mogu se razlikovati i podijeliti prema nekoliko čimbenika, međutim gotovo sva špiljska staništa dijele zajednička obilježja:

  • nedostatak svjetla, s iznimkom ulaznih dijelova
  • relativno mala količina hrane koja u potpunosti dolazi iz nadzemnih staništa
  • relativna vlažnost zraka je vrlo visoka i stabilna, a ovisi o strujanju zraka u podzemlju
  • relativno stabilna temperatura zraka koja otprilike odgovara godišnjoj prosječnoj temperaturi toga područja, a ovisi i o morfologiji, veličini i hidrologiji speleološkog objekta
  • relativno niska i stabilna temperatura vode

Glavna podjela špiljskih staništa je prema mediju u kojemu žive špiljski organizmi te prema tome možemo razlikovati: kopneno područje, prijelazno područje i vodeno područje.